Information • 3 januari, 2023

Entreprenör på Svafo

Ska du arbeta som inhyrd eller som entreprenör på Svafo?

Innan du börjar arbeta hos oss på våra anläggningar behöver följande kriterier uppfyllas:

Ifyllda blanketter (se länkar till höger):
”Tillträdesvillkor egen personal, entreprenörer och besökare”
”Säkerhetsprövning av inhyrd personal”
”Samtycke till säkerhetsprövning och registerkontroll”
”Information om registerhållning (GDPR)”¨

Samt:
Godkänd utbildning ”Skydd och Säkerhet” (SoS)
Godkänd drogtest