Information • 25 april, 2024

Entreprenör på Svafo

Ska du arbeta som inhyrd eller som entreprenör på Svafo?

Innan du börjar arbeta hos oss på våra anläggningar behöver följande kriterier uppfyllas:

Ifyllda blanketter (se länkar till höger):
”Tillträdesvillkor egen personal, entreprenörer och besökare”
”Säkerhetsprövning av inhyrd personal”

Din organisation ska genomföra en säkerhetsprövning och dokumentera detta på blanketterna:
”Säkerhetsprövning av inhyrd personal”
”Återkommande Säkerhetsprövning av inhyrd personal”

Samt:
Godkänd utbildning ”Skydd och Säkerhet” (SoS)
Godkänd drogtest (läs med i ”Säkerhetsprövning av inhyrd personal”)