Arbeta på Svafo

Välkommen till en arbetsplats där vi alltid sätter säkerheten först!

Spännande verksamhet!

Vill du vara med? Vi kan erbjuda en spännande och varierande arbetsplats, där vi tillsammans driver forskning och utveckling kring avfallshantering framåt!

Foto: Dan Pettersson

” En säkrare miljö för samtid och framtid ”

Vår vision leder oss i vårt arbete med att ta hand om kärnavfall från den tidiga svenska kärntekniska forskningen
Hållbart

Vårt samhällsuppdrag är att säkerställa att historiskt avfall, samt avfall från rivning av Svafos anläggningar, omhändertas på ett miljömässigt säkert sätt, innan avfallet kan omhändertas slutligt. Avfallsminimering och resurshushållning är drivande faktorer vid beslut om strategier och arbetssätt
Säkert

Arbetet på Svafo bedrivs med medarbetarnas säkerhet som högsta prioritet och med målet att ingen ska drabbas av arbetsrelaterad ohälsa. Arbetsmiljön för inhyrda konsulter och entreprenörer är lika viktig som egna anställdas
Certifierat

Vi har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2015 samt ett ledningssystem för arbetsmiljö som är certifierat enligt SS-ISO 45001:2018. Därutöver är Svafo certifierad enligt Great Place to Work®
  • Nyckeln till Svafos framgång är våra medarbetare! Det är viktigt för oss att Svafo är en arbetsplats som präglas av goda relationer och samarbeten, samt att vi tillvaratar och utvecklar medarbetarnas engagemang och kompetens.
    Charlotte Lindholm, HR
  • Vi ser inte de strikta kraven som en begränsning utan snarare som en tillgång eftersom de gör målet oerhört tydligt. Med kraven som grund har de kompetenta och pragmatiska medarbetare som finns här på Svafo kunnat lösa de frågor som uppstår i olika moment på bästa sätt.
    Fredrik Wenström, Projektledare
  • Vi har gemensamt jobbat fram ett PULS-inspirerat sätt att följa upp verksamheten. Det känns viktigt så att alla förstår hur olika aktiviteter är beroende av varandra, så att alla medarbetare kan se att man är en del av helheten!
    Jenny Rosdahl, ansvarig Projekt- och Verksamhetskontor

Se lediga jobb

Skulle du vilja jobba hos oss och undrar om vi har några lediga tjänster?

Se lediga tjänster

Kontakta oss!

Har du en fråga som du inte hittar svaret på – tveka inte att kontakta oss!

Kontakt