Kontakt

Välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor!

Kontaktpersoner på Svafo

Sven Ordéus

VD

Magnus Oskarsson

Vice VD

Lena Sivars Becker

Strålskyddsföreståndare

Charlotte Lindholm

HR

Kontaktuppgifter

Adress

AB SVAFO
Box 90
611 23 Nyköping

Telefon

E-post