Kontakt

Välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor!

Kontaktpersoner på Svafo

Anna Wikmark

VD

Magnus Oskarsson

Vice VD

Lena Sivars Becker

Strålskyddsföreståndare

Charlotte Lindholm

HR

Kontaktuppgifter

Adress

Besöksadress: Studsvik

Postadress:
AB SVAFO
Box 90
611 23 Nyköping

Faktureringsadress och
Organisationsnummer

AB Svafo
att: (namn fakturamottagare)
RU 2136
169 95 Solna

Org. nr.: 556446-3411

E-post och telefon