Utbildningar

Här finns mer information om de utbildningar som krävs för tillträde till våra anläggningar

Skydd och Säkerhetsutbildning (SoS)

Denna utbildning ska genomföras innan ankomst till Svafo och Studsvik. Godkänd utbildning är ett krav för självständig vistelse inom Studsvik Tech Park.

Utbildningen är webbaserad och innehåller viktig information om bland annat Arbetsmiljö, Larm och Beredskap samt Fysiskt skydd och ska genomföras av alla som ska ha tillträde till området. Utbildningen består av kursmoduler, anläggningsspecifik information, samt ett slutprov och tar ca 90 minuter att genomföra.
Utbildningen finns tillgänglig på svenska och engelska.

Efter genomförd utbildning ska intyget skrivas ut, undertecknas av dig samt skannas och skickas in till säkerhetshandläggaren på Svafo på adressen sakerhetskontroll@svafo.se eller postas till:

Säkerhetskontroll
AB SVAFO
Box 90
611 23 Nyköping

Hur gör jag (SoS):

Inhyrda, men även nyanställda måste begära ett användarkonto.

Klicka på länken nedan, bläddra i listan Kraftverksgemensamma, välj kurs ”Skydd- och säkerhet” och registrera dig som ny användare med fullständigt personnummer.

Välj ”SVAFO” som anläggning. Ett konto kommer att skapas åt dig inom ett par dagar. Du får besked till angiven mejladress när kontot är klart och kan sedan logga in via länken ”Logga in med befintligt konto”. Om du glömt ditt lösenord kan du få ett nytt skickat till din användarmejl.

Vid frågor eller problem mejla till sakerhetskontroll@svafo.se


Strålskydd i Praktiken (SiP)

En obligatorisk utbildning för all personal som behöver tillträde till radiologiskt kontrollerat område. Denna utbildning ger nödvändig kompetens för att kunna arbeta tryggt och säkert på ett radiologiskt kontrollerat område från ett strålskyddsperspektiv.
Meddela i god tid vid behov av utbildning på engelska

Utbildningen är en lärarledd heldagsutbildning i Studsvik och genomförs i gemensam regi med lärare växelvis från Svafo, Studsvik Nuclear AB och Cyclife Sweden AB.

Hur gör jag (SiP)

För att delta på SiP utbildningen, behöver du anmäla dig via mejl, senast på fredagen, veckan innan.
Klicka på länken nedan för att se vilket av bolagen som ansvarar för utbildningen, vilken kurslokal som gäller, tider, samt hur du ska anmäla dig till det utbildningstillfälle som du kan närvara på.
I anmälan anger du ditt namn, vilken utbildning du vill anmäla dig till, företag som du är anställd eller inhyrd till samt dina kontaktuppgifter – dessa uppgifter behövs till din föranmälan.

Utbildningen hålls på svenska och engelska – Meddela i god tid vid behov av utbildning på engelska!


Strålskydd i praktiken (SiP) repetition

Utbildningen SiP ska repeteras minst var 3:e år och repetitionen består av två delar:

Del 1: Webbaserad utbildning Strålskydd i praktiken, repetition (webb-utbildning).

Del 2: Lärarledd workshop på plats i Studsvik (ca 2 timmar).

Hur gör jag (SiP repetition)

Klicka på länken nedan, ”Registrera dig” eller ”logga in”. Välj utbildningen ”Strålskydd i praktiken, repetition”.

För att delta på SiP Repetition, del 2 Lärarledd workshop, behöver du anmäla dig via mejl, senast på fredagen, veckan innan.
Klicka på länken nedan för att se vilket av bolagen som ansvarar för utbildningen, vilken kurslokal som gäller, tider, samt hur du ska anmäla dig till det utbildningstillfälle som du kan närvara på.

I anmälan anger du ditt namn, vilken utbildning du vill anmäla dig till, företag som du är anställd på, samt dina kontaktuppgifter – dessa uppgifter behövs till din föranmälan.
Godkänd webbaserad utbildning enligt (del 1) är ett krav för att få delta i den lärarledda praktiska utbildningen (del 2). Ett signerat intyg lämnas till läraren som ansvarar för del 2.

Utbildningen hålls på svenska och engelska – Meddela i god tid vid behov av utbildning på engelska!


Strålskyddsteknik (paragraf 7) Grund och repetition

Denna utbildning är obligatorisk för all personal med strålskyddsuppgifter (strålskyddare) och för personer med arbetsledande befattningar, såväl inhyrda som egen personal. Detta är en förutsättning för att kunna kvittera ut ett arbetstillstånd. Utbildningen genomförs på Svafo. Grundutbildningen genomförs under 2 dagar, och repetitionsutbildningen under en dag.

Utbildningen är gemensam för de svenska kärnkraftverken, SKB, Studsvik samt Svafo och gäller därför på alla dessa anläggningar.

Anmälan till Strålskyddsteknik görs till din kontaktperson på Svafo.
Utbildningen hålls på svenska och engelska – Meddela i god tid vid behov av utbildning på engelska!