Kort om SVAFO

SVAFO ligger beläget i Studsvik ca 3 mil nordost om Nyköping och ca 10 mil söder om Stockholm. Placeringen är naturskön vid kusten, helt nära naturreservatet Stendörren.

AB SVAFO är ett icke vinstdrivande företag vars uppgift är att avveckla kärntekniska anläggningar från tidigare forsknings- och utvecklingsverksamhet i bland annat Studsvik och att mellanlagra uppkommet avvecklingsavfall samt avfall från forskningsperioden fram till slutförvaring kan utföras.

SVAFO var vid bildandet år 1992 en liten organisation. I takt med att verksamheten har utvecklats och flera avvecklings- och avfallsprojekt startat har SVAFO växt till att idag vara ett företag med ca 60 anställda.

SVAFO ägs av kraftbolagen Forsmarks Kraftgrupp AB, Ringhals AB och OKG AB. Verksamheten bedrivs utan vinstintresse och finansieras huvudsakligen med medel som fonderats i Kärnavfallsfonden. Verksamheten regleras i svensk lagstiftning och bedrivs under tillsyn av SSM.