AB SVAFO Dataskyddspolicy

AB SVAFO värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur SVAFO
samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot
oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring
integritets‐ och dataskydd genom att skicka ett e‐postmeddelande till infosak@svafo.se.

Personuppgifter

Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till
en fysisk person som är i livet. SVAFO är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du
tillhandahåller oss eller inhämtas av oss.

Information vi samlar in

Vi samlar in information om kunder och leverantörer i samband med förfrågningar,
beställningar, kontrakt etc. Vi samlar bara in personuppgifter som är relevant och har ett
syfte, t.ex. namn, faktura‐ och leveransadress, epostadress, mobiltelefonnummer

Vad gör vi med din information

Informationen används för att tillhandahålla, utföra och förbättra SVAFOs tjänster. SVAFO
samlar bara in personuppgifter då det finns stöd i gällande dataskyddslagstiftning.
Den vanligaste rättsliga grunden för våra behandlingar är att upprätta ett kontrakt som
berörd person har begärt för att;

  • ingå ett avtal med oss
  • köpa en produkt/tjänst

Med vårt berättigade intresse som grund behandlar vi data för flera ändamål, till exempel

  • hantering av supportärenden
  • för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster
  • statistik och analyser

Andra ändamål för vår behandling av personuppgifter kan ha sin legala grund i olika lagkrav som vi måste följa, exempelvis bokföringslagen för fakturering eller när vi förmedlar information om ändrade avtalsvillkor. Du kan även lämna samtycke till behandling i vissa fall då inget av ovanstående gäller. SVAFO behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. Åtkomst till informationen är begränsad och inga personuppgifter skickas till tredje part eller säljs. Vi sparar uppgifterna enbart så länge dom uppfyller ett syfte eller att du önskar ta bort dem. Inga personuppgifterna behandlas i ett land utanför EU.

Dina rättigheter

Rätt till information ‐ Du kan få en kopia av dina personuppgifter som vi har om dig.

Rätt till rättelse ‐ Du har rätten att få felaktiga uppgifter uppdaterade och rättade.

Rätt till att bli glömd ‐ Du kan begära att vi ska radera din information. Vi får inte radera
information som lagen ställer krav på att vi skall behålla.

Rätt att göra invändningar ‐ Du har alltid rätten att göra invändningar om vår hantering av
dina personuppgifter. Kontakta oss i så fall via infosak@svafo.se.

Kontakta oss

AB SVAFO är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556446-3411 och har sitt
säte i Studsvik.

SVAFO är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan.

Frågor rörande personuppgiftsbehandling kan ställas till vår dataskyddskoordinator på
SVAFO eller vårt dataskyddsombud på Vattenfall AB.

Dataskyddskoordinator för SVAFO kan nås via epost på infosak@svafo.se.

Dataskyddsombud för Vattenfall AB kan nås via epost på dpo.nordics@vattenfall.com eller
telefon 08‐739 50 00.