Projektverksamheten

En stor del av Svafos uppdrag, framförallt avveckling och rivning av anläggningar, genomförs i projektform.

Pågående

Avslutade