Välkommen till SVAFO

AB SVAFO har till uppgift att på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt avveckla kärntekniska anläggningar och ta hand om kärnavfall från den tidiga svenska kärnforskningen. På den här hemsidan berättar vi om vårt uppdrag och varför vi behövs.

SVAFO:s uppdrag är ett gemensamt samhällsintresse. Vi finner långsiktigt hållbara lösningar för resterna från den forskning som lade grunden till den svenska kärnkraftsindustrin. Verksamheten bedrivs utan vinstintresse under tillsyn av strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Finansiering sker huvudsakligen via medel fonderade i Kärnavfallsfonden. SVAFO ägs av kraftbolagen Ringhals AB, Forsmarks Kraftgrupp AB och OKG AB.

Jag hoppas att du som söker information om vår verksamhet ska finna hemsidan värdefull. Välkommen att kontakta oss för alla eventuella frågor!

Sven Ordéus, vd

Senaste nytt

Senaste nytt om projekten

Lediga jobb