Nyhet • 8 februari, 2024

Studsviksreaktorn riven och friklassad

R2 är nu friklassad

Studsviksreaktorn R2 är nu nedmonterad, rengjord från radioaktivitet och friklassad av Strålsäkerhetsmyndigheten. R2 är den första reaktoranläggning som bevisats fri från radioaktivitet och friklassats i Sverige sedan forskningsreaktorn R1 på KTH i Stockholm friklassades på 1980-talet.