Projekt • 29 september, 2022

Avveckling av R2 (under redigering!)

De båda forskningsreaktorerna R2 och R2-0 i Studsvik ingick i det statliga forskningsprogrammet kring kärnkraften och var i drift 1960-2005.

De båda forskningsreaktorerna R2 och R2-0 i Studsvik ingick i det statliga forskningsprogrammet kring kärnkraften och var i drift 1960-2005.

SVAFO innehar sedan december 2010 det kärntekniska tillståndet avseende de båda reaktorerna. Allt bränsle är avlägsnat från anläggningen, liksom delar av experiment- och produktionsbestrålningsutrustning samt lös utrustning.

Idag pågår avvecklingen av R2-reaktorerna. Då avvecklingen av en kärnteknisk anläggning är ett projekt som kräver ett stort antal administrativa moment koordinerat med det operativa genomförandet, har avvecklingen delats upp i tre etapper.

Etapp 1 – Slutförd

De båda forskningsreaktorerna R2 och R2-0 i Studsvik ingick i det statliga forskningsprogrammet kring kärnkraften och var i drift 1960-2005.

SVAFO innehar sedan december 2010 det kärntekniska tillståndet avseende de båda reaktorerna. Allt bränsle är avlägsnat från anläggningen, liksom delar av experiment- och produktionsbestrålningsutrustning samt lös utrustning.

Etapp 2 – Pågår

De båda forskningsreaktorerna R2 och R2-0 i Studsvik ingick i det statliga forskningsprogrammet kring kärnkraften och var i drift 1960-2005.

SVAFO innehar sedan december 2010 det kärntekniska tillståndet avseende de båda reaktorerna. Allt bränsle är avlägsnat från anläggningen, liksom delar av experiment- och produktionsbestrålningsutrustning samt lös utrustning.

Etapp 3 – Påbörjas 2023

De båda forskningsreaktorerna R2 och R2-0 i Studsvik ingick i det statliga forskningsprogrammet kring kärnkraften och var i drift 1960-2005.

SVAFO innehar sedan december 2010 det kärntekniska tillståndet avseende de båda reaktorerna. Allt bränsle är avlägsnat från anläggningen, liksom delar av experiment- och produktionsbestrålningsutrustning samt lös utrustning.