Nyheter

SVAFO är certifierade enligt Great Place to Works®

Publicerad den 26 augusti, 2021

Årsredovisning för 2020

Årsredovisning 2019

Publicerad den 26 augusti, 2021

SVAFO återtar och undersöker radioaktivt avfall

Svafo ska återta radioaktivt avfall från slutförvaret för kortlivat avfall för att undersöka och vid behov packa om avfallet innan det återvänder till slutförvar. Bakgrunden är att olika aktörer såsom försvaret, sjukvården och universitet för årtionden sedan har producerat, dokumenterat och packat avfallskollin med radioaktivt avfall. Svafo lagrade kollina och när dessa skickades till SFRLäs mer…

Publicerad den 3 april, 2021

Riktlinjer för SVAFO:s leverantörer med avseende på Corona viruset

SVAFO följer Vattenfalls policy angående Coronaviruset och uppmanar alla leverantörer att följa denna. Samt att hålla sig uppdaterade via https://group.vattenfall.com/who-we-are/contact-us/suppliers/corona-virus-information.

Publicerad den 21 december, 2020

Årsredovisning för 2019

Årsredovisning 2019

Publicerad den 18 december, 2020

Mellanlager för radioaktivt avfall snart klart

I Studsvik utanför Nyköping håller Svafo, ett bolag i Vattenfallkoncernen, på att färdigställa ett mellanlager för radioaktivt avfall. Låg- och medelaktivt avfall från rivningarna av R2-anläggningen i Studsvik respektive Ågestaverket i södra Stockholm får därmed en trygg förvaring tills slutförvaren för kärnavfall är (ut)byggda. Mellanlagret är ca 27 x 90 meter och 20 meter högtLäs mer…

Publicerad den 24 augusti, 2020

Svafo:s bygge pågår enligt plan

”Det är glädjande att se att våra leverantörer kan genomföra sina leveranser som planerat trots det speciella läge som världen befinner sig i” säger Fredrik Wenström, projektledare för byggnationen av Svafo:s nya mellanlager. Gjutningen av bottenplattan är avslutad och nu reses stommar och väggelement. Väggarna består av stora block som har producerats på fabrik ochLäs mer…

Publicerad den 5 maj, 2020

Ökad trafik till Svafo:s byggarbetsplats

Byggnationen av Svafo:s nya mellanlager pågår sedan några månader tillbaka. Pålningsarbetena har nu avslutats och i nästa fas ska bottenplattan gjutas. Svafo har valt att låta tillverka betongen på annan plats, bland annat i syfte att undvika buller på området. När gjutningen pågår kommer det att krävas ett stort antal lastbilstransporter med betong. Gjutningen kommerLäs mer…

Publicerad den 12 februari, 2020

SVAFO har påbörjat byggnation av nytt mellanlager

I oktober 2019 påbörjades grundläggningsarbeten inför uppförandet av SVAFO:s nya mellanlager för låg- och medelaktivt avfall. Byggnationen beräknas pågå under större delen av 2020 och lagret planeras tas i drift under första kvartalet 2021. Arbetet pågår under följande tider: måndag-torsdag   06.30-22.00 fredag                 06.30-16.00 SVAFO följer Naturvårdsverkets riktlinjer förLäs mer…

Publicerad den 26 november, 2019

Årsredovisning för 2018

Årsredovisning 2018

Publicerad den 9 april, 2019

Senaste nytt

Senaste nytt om projekten