Nyheter

Årsredovisning för 2021

Årsredovisning 2021

Publicerad den 27 juni, 2022

SVAFO är certifierade enligt Great Place to Work®

Publicerad den 26 augusti, 2021

Årsredovisning för 2020

Årsredovisning 2019

Publicerad den 26 augusti, 2021

Årsredovisning för 2019

Årsredovisning 2019

Publicerad den 18 december, 2020

Mellanlager för radioaktivt avfall snart klart

I Studsvik utanför Nyköping håller Svafo, ett bolag i Vattenfallkoncernen, på att färdigställa ett mellanlager för radioaktivt avfall. Låg- och medelaktivt avfall från rivningarna av R2-anläggningen i Studsvik respektive Ågestaverket i södra Stockholm får därmed en trygg förvaring tills slutförvaren för kärnavfall är (ut)byggda. Mellanlagret är ca 27 x 90 meter och 20 meter högtLäs mer…

Publicerad den 24 augusti, 2020

Svafo:s bygge pågår enligt plan

”Det är glädjande att se att våra leverantörer kan genomföra sina leveranser som planerat trots det speciella läge som världen befinner sig i” säger Fredrik Wenström, projektledare för byggnationen av Svafo:s nya mellanlager. Gjutningen av bottenplattan är avslutad och nu reses stommar och väggelement. Väggarna består av stora block som har producerats på fabrik ochLäs mer…

Publicerad den 5 maj, 2020

Ökad trafik till Svafo:s byggarbetsplats

Byggnationen av Svafo:s nya mellanlager pågår sedan några månader tillbaka. Pålningsarbetena har nu avslutats och i nästa fas ska bottenplattan gjutas. Svafo har valt att låta tillverka betongen på annan plats, bland annat i syfte att undvika buller på området. När gjutningen pågår kommer det att krävas ett stort antal lastbilstransporter med betong. Gjutningen kommerLäs mer…

Publicerad den 12 februari, 2020

SVAFO har påbörjat byggnation av nytt mellanlager

I oktober 2019 påbörjades grundläggningsarbeten inför uppförandet av SVAFO:s nya mellanlager för låg- och medelaktivt avfall. Byggnationen beräknas pågå under större delen av 2020 och lagret planeras tas i drift under första kvartalet 2021. Arbetet pågår under följande tider: måndag-torsdag   06.30-22.00 fredag                 06.30-16.00 SVAFO följer Naturvårdsverkets riktlinjer förLäs mer…

Publicerad den 26 november, 2019

Årsredovisning för 2018

Årsredovisning 2018

Publicerad den 9 april, 2019

SVAFO har beviljats bygglov för det nya mellanlagret

I februari 2019 beviljade Nyköpings kommun bygglov för SVAFO:s mellanlager som ska byggas på Studsviks industriområde. Sedan tidigare har Mark- och miljödomstolen beviljat tillstånd och nu återstår viss dokumentation till Strålsäkerhetsmyndigheten innan byggstart vilken är planerad till slutet av 2019. Lagret planeras tas i drift första kvartalet 2021.

Publicerad den 13 februari, 2019

Senaste nytt

Senaste nytt om projekten