Framtida projekt

De anläggningar och avfallsposter som totalt kvarstår enligt Studsvikslagen är följande.

Samtliga dessa anläggningar är belägna inom Studsvikområdet och ett antal är ännu i drift.

 

Framtida projekt