Projektverksamheten

En stor del av SVAFO:s uppdrag genomförs i projekform. Det gäller framförallt avveckling och rivning av anläggningar. Projekten genomförs enligt en projektmodell styrd via gällande ledningssystem.

Pågående projekt