Tillstånd till utökad mellanlagring

Mark- och miljödomstolen har idag gett SVAFO tillstånd till utökad mellanlagring av låg- och medelaktivt avfall.
Det är i första hand avfall från den pågående rivningen av forskningsreaktorn R2 som ska mellanlagras, men även avfall från rivningen av kärnkraftverket i Ågesta.
Avfallet kommer att placeras i en lagerbyggnad som kommer att uppföras på industriområdet söder om R2-reaktorn.
Efter det här beskedet kommer detaljprojekteringen att kunna påbörjas. Byggarbetena beräknas börja sommaren 2018 och pågå ungefär ett år.
Innan det nya lagret kan börja byggas behöver SVAFO få klartecken från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Mark- och miljödomstolens dom 31 jan 2017

Publicerad 31 januari, 2017