Synpunkter på utökad mellanlagring

Mark- och miljödomstolen har begärt in synpunkter på SVAFO:s ansökan om utökad mellanlagring av radioaktivt avfall. Yttranden har inkommit från Länsstyrelsen i Södermanlands län, Nyköpings kommun, Strålsäkerhetsmyndigheten, Naturskyddsföreningen och MKG, Folkkampanjen mot Kärnkraft Kärnvapen samt Britta Kahanpää. SVAFO har bemött inkomna yttranden den 26 september.

Bemötande av inkomna synpunkter

Publicerad 17 oktober, 2016