Svafo:s bygge pågår enligt plan

”Det är glädjande att se att våra leverantörer kan genomföra sina leveranser som planerat trots det speciella läge som världen befinner sig i” säger Fredrik Wenström, projektledare för byggnationen av Svafo:s nya mellanlager.
Gjutningen av bottenplattan är avslutad och nu reses stommar och väggelement. Väggarna består av stora block som har producerats på fabrik och fraktas till byggarbetsplatsen med lastbil.

Byggnaden ska användas som mellanlager för radioaktivt avfall som är låg- och medelaktivt till dess att slutförvaren är (ut)byggda.
Bygget av SVAFO:s nya mellanlager

Publicerad 5 maj, 2020