SVAFO inbjuder till nytt samrådsmöte

SVAFO avser att ansöka om tillstånd att för att utöka mellanlagringen av radioaktivt avfall på Studsviks industriområde. Med anledning av detta bjuder SVAFO in till samrådsmöte.

Tid: Onsdagen den 16 mars kl. 18:00-20:00
Plats: Horsvik Hotell och konferens, Studsvik

Nytt samrådsunderlag återfinns Här

Publicerad 23 februari, 2016