SVAFO har påbörjat byggnation av nytt mellanlager

I oktober 2019 påbörjades grundläggningsarbeten inför uppförandet av SVAFO:s nya mellanlager för låg- och medelaktivt avfall.

Byggnationen beräknas pågå under större delen av 2020 och lagret planeras tas i drift under första kvartalet 2021.

Arbetet pågår under följande tider:

måndag-torsdag   06.30-22.00

fredag                 06.30-16.00

SVAFO följer Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från arbetsplatsen.

Publicerad 26 november, 2019