SVAFO har lämnat in ansökan om utökad mellanlagring

Den 27 april 2016 ansökte SVAFO hos Mark- och miljödomstolen om tillstånd för utökad mellanlagring av radioaktivt avfall.
Domstolen kan begära att ansökan ska kompletteras om man anser att något saknas. När domstolen bedömer att ansökan är komplett kommer den att kungöras och alla som vill har möjlighet att lämna synpunkter.

Länkar
Ansökan
Miljökonsekvensbeskrivning
Samrådsredogörelse

Publicerad 25 april, 2016