SVAFO har beviljats bygglov för det nya mellanlagret

I februari 2019 beviljade Nyköpings kommun bygglov för SVAFO:s mellanlager som ska byggas på Studsviks industriområde. Sedan tidigare har Mark- och miljödomstolen beviljat tillstånd och nu återstår viss dokumentation till Strålsäkerhetsmyndigheten innan byggstart vilken är planerad till slutet av 2019. Lagret planeras tas i drift första kvartalet 2021.

Publicerad 13 februari, 2019