SVAFO återtar och undersöker radioaktivt avfall

Svafo ska återta radioaktivt avfall från slutförvaret för kortlivat avfall för att undersöka och vid behov packa om avfallet innan det återvänder till slutförvar.
Bakgrunden är att olika aktörer såsom försvaret, sjukvården och universitet för årtionden sedan har producerat, dokumenterat och packat avfallskollin med radioaktivt avfall.
Svafo lagrade kollina och när dessa skickades till SFR mättes i enlighet med dåtidens kravbild endast strålnivå utanpå kollina.
Senare undersökte Svafo det avfall från samma producenter som finns kvar på Svafos anläggning och upptäckte då att detta i vissa fall har felaktig dokumentation. Detta innebär att det i vissa kollin kan finnas ämnen som inte får vara i SFR.
Svafo ska därför återta avfallet, undersöka det och packa om det innan det kan återvända till slutförvar.

– Svafo är beredda och har kompetensen att hantera detta på ett sätt som är säkert för våra medarbetare och för miljön. Det är ett omfattande arbete som bland annat kräver att vi bygger infrastruktur i form av undersöknings- och förvaringsutrymmen samt tar fram arbetsprocesser med mera och vi förbereder nu för detta, säger Svafos vd Sven Ordéus.

Svafo ägs av kärnkraftsbolagen och har i uppgift att avveckla kärntekniska anläggningar och förvara historiskt kärnavfall.”

Publicerad 3 april, 2021