Riktlinjer för SVAFO:s leverantörer med avseende på Corona viruset

SVAFO följer Vattenfalls policy angående Coronaviruset och uppmanar alla leverantörer att följa denna.

Samt att hålla sig uppdaterade via https://group.vattenfall.com/who-we-are/contact-us/suppliers.

Publicerad 3 mars, 2020