Riktlinjer för SVAFO:s leverantörer med avseende på Corona viruset

SVAFO följer Vattenfalls policy angående Coronaviruset och uppmanar alla leverantörer att följa denna.

Samt att hålla sig uppdaterade via https://group.vattenfall.com/who-we-are/contact-us/suppliers/corona-virus-information.

Publicerad 21 december, 2020