Mellanlagret

Svafo har påbörjat byggnationen av ett nytt mellanlager för låg- och medelaktivt avfall på Studsviks industriområde. Mellanlagret ska härbärgera avfall från rivningarna av forskningsanläggningen R2 i Studsvik och Ågestaverket i södra Stockholm samt delar av det historiska avfallet från bland annat forskning och sjukvård, som Svafo förvarar. Allt avfall som placeras i mellanlagret är låg- eller medelaktivt. Avfallet kommer att mellanlagras tills planerade slutförvar på annan ort är färdigställda och avfallet har transporterats dit.

”Svafo behöver det nya mellanlagret för att få en säker och samlad förvaring av både befintligt historiskt avfall och det nya avfallet som kommer från rivningarna av R2 och Ågestaverket. Nu har vi kommit igång med bygget och om allt går som planerat börjar vi lagra in avfall under första kvartalet 2021.”

Marie-Louise Olvstam
Jurist på Svafo
010-472 1960

 

Publicerad 22 november, 2019

Senaste om Mellanlagret