Avveckling av R2

De båda forskningsreaktorerna R2 och R2-0 i Studsvik ingick i det statliga forskningsprogrammet kring kärnkraften, och var i drift 1960-2005. Reaktorerna har sedan 2005 varit avställda på kommersiella grunder, efter ett beslut av dåvarande ägaren.

SVAFO innehar sedan december 2010 det kärntekniska tillståndet avseende de båda reaktorerna. Allt bränsle har avlägsnats från anläggningen, liksom delar av experiment- och produktionsbestrålningsutrustningar samt lös utrustning.

Avveckling steg för steg

Avvecklingen av en kärnteknisk anläggning är ett projekt som kräver att ett stort antal administrativa moment koordineras med det operativa genomförandet. Avvecklingen av R2 anläggningen sker i tre etapper:

Etapp 1: Demontering av reaktorerna med tillhörande system i reaktorbassängen, behandling och omhändertagande av materialet, tömning av bassängen på vatten, efter att alla systemdelar demonterats och avlägsnats, samt därefter sanering av bassängen.

Etapp 2: Demontering av bassängstrukturen och biologiska skärmen och omhändertagande av materialet.

Etapp 3: Demontering av reaktorsystemen i anläggningens byggnader, behandling samt omhändertagande av materialen, sanering och radiologisk kartläggning inför friklassning av anläggningen.

Etapp 1 är avslutad.

Etapp 2 är avslutad.

I Etapp 3 är merparten av system och material demonterade och det pågår i huvudsak återstående arbeten med dekontaminering av betongstrukturer samt friklassningsmätningar.

Avvecklingen av R2 kommer att avslutas 2020.

 

Publicerad 5 december, 2019

Senaste om R2