Avveckling av R2

De båda forskningsreaktorerna R2 och R2-0 i Studsvik ingick i det statliga forskningsprogrammet kring kärnkraften och var i drift 1960-2005.

SVAFO innehar sedan december 2010 det kärntekniska tillståndet avseende de båda reaktorerna. Allt bränsle är avlägsnat från anläggningen, liksom delar av experiment- och produktionsbestrålningsutrustning samt lös utrustning.

Idag pågår avvecklingen av R2-reaktorerna. Då avvecklingen av en kärnteknisk anläggning är ett projekt som kräver ett stort antal administrativa moment koordinerat med det operativa genomförandet, har avvecklingen delats upp i tre etapper.

Etapp 1: Demontering av reaktorerna med tillhörande system i reaktorbassängen, behandling och omhändertagande av materialet, tömning av bassängen på vatten, efter att alla systemdelar demonterats och avlägsnats, samt därefter sanering av bassängen.
Denna etapp är genomförd.

Etapp 2: Demontering av bassängstrukturen och biologiska skärmen och omhändertagande av materialet.
Denna etapp är genomförd.

Etapp 3: Demontering av reaktorsystemen i anläggningens byggnader, behandling samt omhändertagande av materialen, sanering och radiologisk kartläggning inför friklassning av anläggningen.
Denna etapp pågår och planeras vara klar 2022.

Efter genomförd friklassning och tillhandahållet beslut från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) planerar SVAFO påbörja en konventionell rivning av byggnadskomplexet.

 

Publicerad 27 januari, 2022

Senaste om R2