Nyheter

SVAFO inbjuder till samrådsmöte

SVAFO inbjuder till samrådsmöte för att redogöra för den planerade verksamheten och inhämta synpunkter. Tid: onsdagen den 4 november kl. 18:00 – 20:00 Plats: Horsvik hotell & konferens, Studsvik Samrådsunderlag

Publicerad den 20 oktober, 2015

Tillståndsöverföring Ågesta

Idag har Vattenfall det kärntekniska tillståndet för anläggningen men processen är inledd för att SVAFO ska överta det inför rivningen, som kommer att påbörjas tidigast år 2020. Projekt Ågesta

Publicerad den 8 oktober, 2015

Reaktorer nedmonterade

De båda reaktorerna R2 och R2-0 är nedmonterade, segmenterade och paketerade i avfallskollin. Det återstår nu för SVAFO att täcka bassängen, etablera riktad ventilation samt att tömma bassängen på vatten. Projekt R2

Publicerad den 8 oktober, 2015

Årsrapport 2014

Nu finns vår senaste årsrapport tillgängligt att hämta. Årsrapport 2014

Publicerad den 18 maj, 2015

Nytt telefonnummer

SVAFO har från och med 2014-03-21 nytt växeltelefonnummer. Det nya numret är 0155-20 60 90.

Publicerad den 21 mars, 2014

SVAFO lämnar in handlingar till SSM inför avveckling av R2-reaktorn

SVAFO har lämnat in handlingar till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) inför avvecklingen av forskningsreaktorn R2 på Studsviksområdet utanför Nyköping. Reaktorn var i bruk under åren 1960-2005 och byggdes som en del i svenska statens satsning på kärnforskning. Reaktorn är den första större reaktor som avvecklas i Sverige och projektet kommer att ge viktiga erfarenheter för kommande projektLäs mer…

Publicerad den 29 november, 2013

Årsrapport 2012

Nu finns vår senaste årsrapport tillgängligt att hämta. Årsrapport 2012 (pdf)

Publicerad den 28 augusti, 2013

Röntgenprojektet – en genomgång av historiskt avfall från forskningsverksamhet

SVAFO har genomfört ett projekt där man bland annat har röntgat avfall som paketerades främst på 60- och 70-talet och där man funnit att dokumentationen inte är fullständig. Totalt har 7 303 fat undersökts. I drygt 20 procent av faten har man funnit olika former av vätskelösningar som inte ska finnas där. Dessutom innehåller fatenLäs mer…

Publicerad den 7 maj, 2013

SVAFO årsrapport 2011

Nu finns vår senaste årsrapport tillgängligt att hämta. Årsrapport 2011 (pdf)

Publicerad den 20 augusti, 2012

Rester från svensk kärnforskning tas om hand i USA

Efter att ha erhållit regeringsbeslut har svenska Svafo transporterat restprodukter från svensk kärnforskning till USA för slutligt omhändertagande. Det handlar bland annat om 3,3 kilo plutonium som härstammar från svenskt forsknings- och utvecklingsarbete som avslutades på 1960-talet. Hämta pressmeddelande (PDF) Pressrelease Eng (PDF) Kort presentation (PDF)

Publicerad den 27 mars, 2012

Senaste nytt

Senaste nytt om projekten