Nyheter

SVAFO har påbörjat byggnation av nytt mellanlager

I oktober 2019 påbörjades grundläggningsarbeten inför uppförandet av SVAFO:s nya mellanlager för låg- och medelaktivt avfall. Byggnationen beräknas pågå under större delen av 2020 och lagret planeras tas i drift under första kvartalet 2021. Arbetet pågår under följande tider: måndag-torsdag   06.30-22.00 fredag                 06.30-16.00 SVAFO följer Naturvårdsverkets riktlinjer förLäs mer…

Publicerad den 26 november, 2019

Årsredovisning för 2018

Årsredovisning 2018

Publicerad den 9 april, 2019

SVAFO har beviljats bygglov för det nya mellanlagret

I februari 2019 beviljade Nyköpings kommun bygglov för SVAFO:s mellanlager som ska byggas på Studsviks industriområde. Sedan tidigare har Mark- och miljödomstolen beviljat tillstånd och nu återstår viss dokumentation till Strålsäkerhetsmyndigheten innan byggstart vilken är planerad till slutet av 2019. Lagret planeras tas i drift första kvartalet 2021.

Publicerad den 13 februari, 2019

Årsredovisning för 2017

Årsredovisning 2017

Publicerad den 8 augusti, 2018

Årsredovisning för 2016

Årsredovisning 2016

Publicerad den 3 maj, 2017

Tillstånd till utökad mellanlagring

Mark- och miljödomstolen har idag gett SVAFO tillstånd till utökad mellanlagring av låg- och medelaktivt avfall. Det är i första hand avfall från den pågående rivningen av forskningsreaktorn R2 som ska mellanlagras, men även avfall från rivningen av kärnkraftverket i Ågesta. Avfallet kommer att placeras i en lagerbyggnad som kommer att uppföras på industriområdet söderLäs mer…

Publicerad den 31 januari, 2017

Huvudförhandling om mellanlagret 7 dec

Mark- och miljödomstolen håller huvudförhandling om SVAFO:s utökade mellanlagring av radioaktivt avfall. Förhandlingen kommer att hållas den 7 december kl.9:00 på Horsvik hotell & konferens (Se Mark- och miljödomstolens kungörelse). Förhandlingen är öppen för alla som vill delta. Kungörelse – Huvudförhandling 7 dec

Publicerad den 24 november, 2016

Synpunkter på utökad mellanlagring

Mark- och miljödomstolen har begärt in synpunkter på SVAFO:s ansökan om utökad mellanlagring av radioaktivt avfall. Yttranden har inkommit från Länsstyrelsen i Södermanlands län, Nyköpings kommun, Strålsäkerhetsmyndigheten, Naturskyddsföreningen och MKG, Folkkampanjen mot Kärnkraft Kärnvapen samt Britta Kahanpää. SVAFO har bemött inkomna yttranden den 26 september. Bemötande av inkomna synpunkter

Publicerad den 17 oktober, 2016

Möjlighet att lämna synpunkter på utökad mellanlagring

Mark- och miljödomstolen begär in synpunkter på SVAFO:s ansökan om utökad mellanlagring av radioaktivt avfall i Studsvik. Synpunkterna ska lämnas till domstolen senast den 31 augusti 2016. Kungörelse

Publicerad den 8 augusti, 2016

Årsrapport 2015

Nu finns vår senaste årsrapport tillgängligt att hämta. Årsrapport 2015

Publicerad den 19 maj, 2016

Senaste nytt

Senaste nytt om projekten