Ökad trafik till Svafo:s byggarbetsplats

Byggnationen av Svafo:s nya mellanlager pågår sedan några månader tillbaka. Pålningsarbetena har nu avslutats och i nästa fas ska bottenplattan gjutas. Svafo har valt att låta tillverka betongen på annan plats, bland annat i syfte att undvika buller på området. När gjutningen pågår kommer det att krävas ett stort antal lastbilstransporter med betong.

Gjutningen kommer att pågå under två dagar i sträck och lastbilarna kör då i skytteltrafik eftersom betongen annars stelnar (”brinner”) mellan lagren, vilket kan ge sämre kvalitet. Flera tvådagarsperioder kommer att bli aktuella under februari och en bit in i mars. Den första omgången inleds den 19 februari. Transporterna kommer att ske dagtid och kvällstid, men inte under natten.

Det kommer därmed bli en märkbart ökad trafik på vägen mellan riksväg 219 och Svafo:s byggarbetsplats under de dagar gjutningen pågår. Vi hoppas att närboende inte ska uppleva alltför stora olägenheter av detta!

Om du har synpunkter eller frågor, kontakta miljöjurist
Marie-Louise Olvstam på
Tlf: 070-967 70 97 eller marie-louise.olvstam@svafo.se

Publicerad 12 februari, 2020