Mellanlager för radioaktivt avfall snart klart

I Studsvik utanför Nyköping håller Svafo, ett bolag i Vattenfallkoncernen, på att färdigställa ett mellanlager för radioaktivt avfall. Låg- och medelaktivt avfall från rivningarna av R2-anläggningen i Studsvik respektive Ågestaverket i södra Stockholm får därmed en trygg förvaring tills slutförvaren för kärnavfall är (ut)byggda.

Mellanlagret är ca 27 x 90 meter och 20 meter högt och har kapacitet att lagra 8 000 m3 avfall. Byggnaden är säkrad så att ingen radioaktivitet ska nå omgivningen ens under extrema väder- och klimatförhållanden. Till exempel har en extra tjock, 90 cm, bottenplatta i betong gjutits. Bottenplattan har även pålats med 482 stålpålar som är förankrade i berggrunden.

Lokala företag har använts för mycket av byggnationen som har tagit 1,5 år och kostat drygt 170 miljoner kronor. I första hand är det låg- och medelaktivt avfall från rivningarna av R2-anläggningen i Studsvik respektive Ågestaverket i södra Stockholm som ska lagras in i avvaktan på att slutförvaren för radioaktivt avfall blir utbyggda. De första kollina lagras in i mellanlagret i början av nästa år.

Närboende har fått löpande information om bygget genom brev och möten. Från början fanns en viss oro för att byggnaden skulle påverka landskapsbilden sett från havet samt för buller från transporter och markarbeten. Med hjälp av fotomontage kunde oron för landskapsbilden stillas och mätningar visade att bullret inte hördes alls vid de närmaste bostäderna.

Projektledare Fredrik Wenström. Fotograf Fredrik Ekenborg
Pålning. Fotograf Fredrik Ekenborg
Stommen tar form. Fotograf Fredrik Ekenborg
Nästan klart. Fotograf Fredrik Ekenborg
Nästan klart. Fotograf Fredrik Ekenborg

Publicerad 24 augusti, 2020