Huvudförhandling om mellanlagret 7 dec

Mark- och miljödomstolen håller huvudförhandling om SVAFO:s utökade mellanlagring av radioaktivt avfall.
Förhandlingen kommer att hållas den 7 december kl.9:00 på Horsvik hotell & konferens (Se Mark- och miljödomstolens kungörelse).
Förhandlingen är öppen för alla som vill delta.

Kungörelse – Huvudförhandling 7 dec

Publicerad 24 november, 2016