Avslag överföring tillstånd

SVAFO planerade för ett övertagande av det kärntekniska tillståndet för Ågesta inför rivningen av anläggningen, men fick i februari 2016 avslag av regeringen på ansökan om tillståndsöverföring. SVAFO utför nu, på uppdrag av Vattenfall, servicedrift samt analysarbete inför avvecklingen av Ågesta.

Länk till regeringsbeslut

Publicerad 4 april, 2016