Utbildningskrav

För att få tillträde till svenska kärnkraftverk och kärntekniska anläggningar (SVAFO) krävs ett antal utbildningar, bland annat grundläggande utbildningar inom Skydd & säkerhet och Strålskydd i Praktiken.

I januari 2015 infördes ett antal förändringar som påverkar tillträde till kärnkraftsanläggningarna. Anläggningarna har gemensamt tagit fram tillträdesutbildningar som är giltiga på samtliga anläggningar.

Det är viktigt att du som ska arbeta på SVAFO har kännedom om de rutiner som gäller, och också planerar för att du och din personal ska ha giltiga underlag för tillträde samt giltiga utbildningar för att kunna påbörja sitt arbete i tid.

Skydd och Säkerhetsutbildning (SoS)

Utbildningen är webbaserad innehåller viktig information om bland annat Arbetsmiljö, Larm och Beredskap samt Fysiskt skydd och ska genomföras av alla som ska ha tillträde till området. Utbildningen består av kursmoduler, anläggningsspecifik information för respektive anläggning samt ett slutprov och tar ca 60 minuter att genomföra. Tillgänglig på svenska och engelska.

Denna utbildning ska genomföras innan ankomst till SVAFO. Efter genomförd utbildning ska intyg skrivas ut. Detta intyg ska tas med vid ankomst till anläggningen och är tillsammans med drogtest, registerkontroll och föranmälan underlag för att få tillträde/passerkort.

Utbildning Skydd och Säkerhet:

Kurskatalog/Registrera ny användare

Logga in med befintligt konto

Instruktion:

Ny webbplats fr.o.m. 2020-10-06 för utbildningarna. Du som är Svafoanställd sedan augusti 2020 har ett färdigt användarkonto, logga in med din Svafo-mailadress och begär ett nytt lösenord första gången.

Inhyrda och nyanställda måste begära ett användarkonto. Klicka på länken ”Kurskatalog/Registrera ny användare” bläddra i listan Kraftverksgemensamma och välj kurs ”Skydd- och säkerhet” och registrera dig som ny användare med fullständigt personnummer. Välj ”Svafo” som anläggning. Ett konto kommer att skapas åt dig inom ett par dagar. Du får besked till angiven mailadress när kontot är klart och kan sedan logga in via länken ”Logga in med befintligt konto”. Om du glömt ditt lösenord kan du få ett nytt skickat till din användarmail.

Vid frågor eller problem maila till sakerhetskontroll@svafo.se

Strålskydd i Praktiken (SiP)

En obligatorisk utbildning för all personal med tillträde till kontrollerat område. Denna utbildning ger nödvändig kompetens för att kunna arbeta tryggt och säkert på kontrollerat område ur ett strålskyddsperspektiv. Tillgänglig på svenska och engelska.

Utbildningen omfattar en heldag och genomförs gemensamt av SVAFO, Studsvik och Cyclife och startar kl 8:30.

Föranmälan krävs och sker via mail senast kl 10 dagen innan.
I ”Utbildningstillfällen SiP-grund” ser du vilken kurslokal som gäller samt hur du ska anmäla dig till det utbildningstillfälle som önskas. I anmälan anger du ditt namn, vilken utbildning du vill anmäla dig till, företag som du är anställd på samt dina kontaktuppgifter.

Informera i god tid vid behov av utbildning SiP på engelska.

Strålskydd i praktiken (SiP) återträning

Utbildningen ska repeteras var 3:e år. Återträningen består av två delar:

Del 1: Webbaserad utbildning Strålskydd i praktiken, repetition.

Registrera dig” eller ”logga in”, se utförligare information under Skydd- och säkerhet, men välj istället utbildningen ”Strålskydd i praktiken, repetition” den är tillgänglig på svenska och engelska. Ett signerat intyg lämnas till läraren på del två.

Del 2: Lärarledd workshop ca 2 timmar.

Föranmälan krävs och sker via mail senast kl 10 dagen innan. I ”Utbildningstillfällen SiP-återträning” ser du vilken kurslokal som gäller samt hur du ska anmäla dig till det utbildningstillfälle som önskas. I anmälan anger du ditt namn, vilken utbildning du vill anmäla dig till, företag som du är anställd på samt dina kontaktuppgifter. Godkänd webbaserad utbildning enligt del 1 är ett krav för att få delta i del 2.

Informera i god tid vid behov av att genomföra workshopen SiP på engelska.

Strålskyddsteknik (paragraf§7) Grund och repetition

Denna utbildning är obligatorisk för all personal med strålskyddsuppgifter och för arbetsledande entreprenörer för att kunna ta ut arbetstillstånd. Utbildningen genomförs på SVAFO. Grundutbildningen genomförs under 2 dagar, repetition under en dag.

Utbildningen är gemensam för de svenska kärnkraftverken, SKB, Studsvik samt SVAFO och gäller därför på alla dessa anläggningar. Utbildningen finns tillgänglig på svenska och engelska.