Information om våra kravutbildningar

För att få tillträde till svenska kärnkraftverk och kärntekniska anläggningar krävs ett antal utbildningar, bland annat grundläggande utbildningar inom Skydd & säkerhet och Strålskydd i Praktiken.

De kärntekniska anläggningarna har gemensamt tagit fram tillträdesutbildningar som därmed är giltiga på samtliga anläggningar.

Det är viktigt att du som ska arbeta på SVAFO har kännedom om de rutiner som gäller, och också planerar för att du och din personal ska ha giltiga underlag för tillträde samt giltiga utbildningar för att kunna påbörja sitt arbete i tid.

Under fliken Tillträdesregler ser du vilka utbildningar som är kravställda för de olika arbetsuppgifter som vi har.

Skydd och Säkerhetsutbildning (SoS)

Utbildningen är webbaserad och innehåller viktig information om bland annat Arbetsmiljö, Larm och Beredskap samt Fysiskt skydd och ska genomföras av alla som ska ha tillträde till området. Utbildningen består av kursmoduler, anläggningsspecifik information för respektive anläggning samt ett slutprov och tar ca 60 minuter att genomföra. Utbildningen är tillgänglig på svenska och engelska.

Denna utbildning ska genomföras innan ankomst till SVAFO och Studsvik. Efter genomförd utbildning ska intyget skrivas ut, undertecknas av dig samt skannas och skickas in till säkerhetshandläggaren på SVAFO på adressen sakerhetskontroll@svafo.se eller postas till:

Säkerhetskontroll
AB SVAFO
Box 90
611 23 Nyköping

Instruktion – hur gör jag (SoS):

Du som redan är anställd på SVAFO har ett färdigt användarkonto, logga in med din SVAFO-mejlmejladress och begär ett nytt lösenord första gången.

Inhyrda, men även nyanställda måste begära ett användarkonto. Klicka på länken ”Kurskatalog/Registrera ny användare” bläddra i listan Kraftverksgemensamma och välj kurs ”Skydd- och säkerhet” och registrera dig som ny användare med fullständigt personnummer. Välj ”SVAFO” som anläggning. Ett konto kommer att skapas åt dig inom ett par dagar. Du får besked till angiven mejladress när kontot är klart och kan sedan logga in via länken ”Logga in med befintligt konto”. Om du glömt ditt lösenord kan du få ett nytt skickat till din användarmejl.

Vid frågor eller problem mejla till sakerhetskontroll@svafo.se

Strålskydd i Praktiken (SiP)

En obligatorisk utbildning för all personal som behöver tillträde till radiologiskt kontrollerat område. Denna utbildning ger nödvändig kompetens för att kunna arbeta tryggt och säkert på ett radiologiskt kontrollerat område från ett strålskyddsperspektiv.
Utbildningen är tillgänglig på svenska och engelska.

Utbildningen är en lärarledd heldagsutbildning i Studsvik och genomförs i gemensam regi med lärare växelvis från AB SVAFO, Studsvik Nuclear AB och Cyclife Sweden AB. Utbildningarna börjar kl 8:30. Anmäl dig i vakten så berättar bevakningspersonalen var utbildningen hålls denna gång.

Instruktion – hur gör jag (SiP grundutbildning med praktiska moment):

Föranmälan krävs för deltagande i SiP utbildningen och sker via mejl senast senast fredag veckan innan.
I länken nedan ser du vilket av bolagen AB SVAFO, Studsvik Nuclear AB eller Cyclife Sweden AB som ansvarar för utbildningen, den kurslokal som gäller samt hur du ska anmäla dig till det utbildningstillfälle som du kan närvara på.
I anmälan anger du ditt namn, vilken utbildning du vill anmäla dig till, företag som du är anställd eller inhyrd till samt dina kontaktuppgifter. Ansvarig för utbildningen kommer göra en föranmälan till dig.

Utbildningen hålls på svenska och engelska – Du behöver dock särskilt meddela i god tid vid behov av utbildning på engelska.

Länk till anmälan: Utbildningstillfällen SiP

Strålskydd i praktiken (SiP) repetition (återträning)

Utbildningen SiP ska repeteras minst var 3:e år. Återträningen består av två delar:

Del 1: Webbaserad utbildning Strålskydd i praktiken, repetition (webb-utbildning).

Del 2: Lärarledd workshop på plats i Studsvik (ca 2 timmar).

Instruktion – hur gör jag (SiP repetitionsutbildning med praktiska moment):

Registrera dig” eller ”logga in”, se utförligare information under Skydd- och säkerhet, men välj istället utbildningen ”Strålskydd i praktiken, repetition” den är tillgänglig på svenska och engelska. Ett signerat intyg lämnas till läraren som ansvarar för del 2.

Utbildningen är tillgänglig på svenska och engelska

Föranmälan krävs för del 2 (praktisk hantering) och sker via mejl senast fredag veckan innan.
I länken nedan ser du vilket av bolagen AB SVAFO, Studsvik Nuclear AB eller Cyclife Sweden AB som ansvarar för utbildningen, vilken kurslokal som gäller samt hur du ska anmäla dig till det utbildningstillfälle som önskas. I anmälan anger du ditt namn, vilken utbildning du vill anmäla dig till, företag som du är anställd på samt dina kontaktuppgifter. Ansvarig för utbildningen kommer göra en föranmälan till dig. Godkänd webbaserad utbildning enligt (del 1) är ett krav för att få delta i den lärarledda praktiska utbildningen (del 2).

Utbildningen hålls på svenska och engelska – Du behöver dock särskilt meddela i god tid vid behov av utbildning på engelska.

Länk till anmälan: Utbildningstillfällen SiP

Strålskyddsteknik (paragraf§7) Grund och repetition

Denna utbildning är obligatorisk för all personal med strålskyddsuppgifter (strålskyddare) och för personer med arbetsledande befattningar, såväl inhyrda som egen personal. Detta är en förutsättning för att kunna kvittera ut ett arbetstillstånd. Utbildningen genomförs på SVAFO. Grundutbildningen genomförs under 2 dagar, och repetitionsutbildningen under en dag.

§ 7 Utbildningen är gemensam för de svenska kärnkraftverken, SKB, Studsvik samt SVAFO och gäller därför på alla dessa anläggningar.

Registrera dig” eller ”logga in

Utbildningen hålls på svenska och engelska – Du behöver dock särskilt meddela i god tid vid behov av utbildning på engelska.