Nyheter

Huvudförhandling om mellanlagret 7 dec

Mark- och miljödomstolen håller huvudförhandling om SVAFO:s utökade mellanlagring av radioaktivt avfall. Förhandlingen kommer att hållas den 7 december kl.9:00 på Horsvik hotell & konferens (Se Mark- och miljödomstolens kungörelse). Förhandlingen är öppen för alla som vill delta. Kungörelse – Huvudförhandling 7 dec

Publicerad den 24 november, 2016

Synpunkter på utökad mellanlagring

Mark- och miljödomstolen har begärt in synpunkter på SVAFO:s ansökan om utökad mellanlagring av radioaktivt avfall. Yttranden har inkommit från Länsstyrelsen i Södermanlands län, Nyköpings kommun, Strålsäkerhetsmyndigheten, Naturskyddsföreningen och MKG, Folkkampanjen mot Kärnkraft Kärnvapen samt Britta Kahanpää. SVAFO har bemött inkomna yttranden den 26 september. Bemötande av inkomna synpunkter

Publicerad den 17 oktober, 2016

Möjlighet att lämna synpunkter på utökad mellanlagring

Mark- och miljödomstolen begär in synpunkter på SVAFO:s ansökan om utökad mellanlagring av radioaktivt avfall i Studsvik. Synpunkterna ska lämnas till domstolen senast den 31 augusti 2016. Kungörelse

Publicerad den 8 augusti, 2016

Årsrapport 2015

Nu finns vår senaste årsrapport tillgängligt att hämta. Årsrapport 2015

Publicerad den 19 maj, 2016

SVAFO har lämnat in ansökan om utökad mellanlagring

Den 27 april 2016 ansökte SVAFO hos Mark- och miljödomstolen om tillstånd för utökad mellanlagring av radioaktivt avfall. Domstolen kan begära att ansökan ska kompletteras om man anser att något saknas. När domstolen bedömer att ansökan är komplett kommer den att kungöras och alla som vill har möjlighet att lämna synpunkter. Länkar Ansökan Miljökonsekvensbeskrivning Samrådsredogörelse

Publicerad den 25 april, 2016

Avslag överföring tillstånd

SVAFO planerade för ett övertagande av det kärntekniska tillståndet för Ågesta inför rivningen av anläggningen, men fick i februari 2016 avslag av regeringen på ansökan om tillståndsöverföring. SVAFO utför nu, på uppdrag av Vattenfall, servicedrift samt analysarbete inför avvecklingen av Ågesta. Länk till regeringsbeslut

Publicerad den 4 april, 2016

SVAFO inbjuder till nytt samrådsmöte

SVAFO avser att ansöka om tillstånd att för att utöka mellanlagringen av radioaktivt avfall på Studsviks industriområde. Med anledning av detta bjuder SVAFO in till samrådsmöte. Tid: Onsdagen den 16 mars kl. 18:00-20:00 Plats: Horsvik Hotell och konferens, Studsvik Nytt samrådsunderlag återfinns Här

Publicerad den 23 februari, 2016

Ny lokalisering utreds – samrådet förlängs

Tidigt under samrådet för SVAFO:s mellanlager framförde Studsvik Nuclear AB synpunkter på den föreslagna lokaliseringen och föreslog två alternativa platser för mellanlagret. SVAFO har utvärderat de alternativa platserna och jämfört dem med det ursprungliga förslaget. Analysen visar att en lokalisering i området sydost om R2-reaktorn skulle vara fördelaktig eftersom lagret då skulle hamna i anslutningLäs mer…

Publicerad den 16 december, 2015

SVAFO inbjuder till samrådsmöte

SVAFO inbjuder till samrådsmöte för att redogöra för den planerade verksamheten och inhämta synpunkter. Tid: onsdagen den 4 november kl. 18:00 – 20:00 Plats: Horsvik hotell & konferens, Studsvik Samrådsunderlag

Publicerad den 20 oktober, 2015

Tillståndsöverföring Ågesta

Idag har Vattenfall det kärntekniska tillståndet för anläggningen men processen är inledd för att SVAFO ska överta det inför rivningen, som kommer att påbörjas tidigast år 2020. Projekt Ågesta

Publicerad den 8 oktober, 2015

Senaste nytt

Senaste nytt om projekten