Månadsarkiv: augusti 2016

Möjlighet att lämna synpunkter på utökad mellanlagring

Mark- och miljödomstolen begär in synpunkter på SVAFO:s ansökan om utökad mellanlagring av radioaktivt avfall i Studsvik. Synpunkterna ska lämnas till domstolen senast den 31 augusti 2016. Kungörelse

Publicerad den 8 augusti, 2016