Månadsarkiv: april 2016

SVAFO har lämnat in ansökan om utökad mellanlagring

Den 27 april 2016 ansökte SVAFO hos Mark- och miljödomstolen om tillstånd för utökad mellanlagring av radioaktivt avfall. Domstolen kan begära att ansökan ska kompletteras om man anser att något saknas. När domstolen bedömer att ansökan är komplett kommer den att kungöras och alla som vill har möjlighet att lämna synpunkter. Länkar Ansökan Miljökonsekvensbeskrivning Samrådsredogörelse

Publicerad den 25 april, 2016

Avslag överföring tillstånd

SVAFO planerade för ett övertagande av det kärntekniska tillståndet för Ågesta inför rivningen av anläggningen, men fick i februari 2016 avslag av regeringen på ansökan om tillståndsöverföring. SVAFO utför nu, på uppdrag av Vattenfall, servicedrift samt analysarbete inför avvecklingen av Ågesta. Länk till regeringsbeslut

Publicerad den 4 april, 2016