Månadsarkiv: oktober 2015

SVAFO inbjuder till samrådsmöte

SVAFO inbjuder till samrådsmöte för att redogöra för den planerade verksamheten och inhämta synpunkter. Tid: onsdagen den 4 november kl. 18:00 – 20:00 Plats: Horsvik hotell & konferens, Studsvik Samrådsunderlag

Publicerad den 20 oktober, 2015

Tillståndsöverföring Ågesta

Idag har Vattenfall det kärntekniska tillståndet för anläggningen men processen är inledd för att SVAFO ska överta det inför rivningen, som kommer att påbörjas tidigast år 2020. Projekt Ågesta

Publicerad den 8 oktober, 2015

Reaktorer nedmonterade

De båda reaktorerna R2 och R2-0 är nedmonterade, segmenterade och paketerade i avfallskollin. Det återstår nu för SVAFO att täcka bassängen, etablera riktad ventilation samt att tömma bassängen på vatten. Projekt R2

Publicerad den 8 oktober, 2015