Månadsarkiv: februari 2011

AB SVAFO övertar reaktorer i Studsvik

Genom ett regeringsbeslut har AB SVAFO erhållit det kärntekniska tillståndet avseende de båda forskningsreaktorerna R2 och R2-0 i Studsvik. Sedan tidigare är avtalat att AB SVAFO ska överta ägandet av reaktorerna från Studsvik Nuclear AB så snart det kärntekniska tillståndet överförts till AB SVAFO. Tillståndet beviljades den 16 december och överlåtelsen av reaktoranläggningen har nuLäs mer…

Publicerad den 7 februari, 2011