Månadsarkiv: juni 2007

AB SVAFO förbereder historiskt statligt forskningsbränsle för slutförvar

AB SVAFO har ansökt om tillstånd för utförsel av bränsle från den nedlagda forskningsreaktorn R1 som var belägen vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Detta bränsle ska nu anpassas för slutförvaring av British Nuclear Group Sellafield Ltd. i Storbritannien, varefter materialet återförs till Sverige. Uppdraget ingår i SVAFO:s åtaganden och finansieras inom ramen för Studsviklagen.Läs mer…

Publicerad den 5 juni, 2007